Nätverksgrunder

Grundläggande om nätverk hemma

Efterhand som det blir vanligare med fler än en dator i hemmet, kommer förr eller senare tanken på att koppla ihop dem i ett nätverk.

Eftersom ämnet nätverk är stort och inte låter sig avhandlas helt på bara ett par sidor har vi begränsat vår artikel till en beskrivning av det mest grundläggande för Dig som tänkt installera nätverk hemma. Vill man fördjupa sina kunskaper hänvisar vi till böcker i ämnet.

Vad är ett nätverk?

Ett nätverk är två eller fler datorer som sammankopplas för att kunna skicka information till varandra och dela resurser som t.ex. Internet, skrivare, modem m.m.

Varför nätverk?

Att koppla samman datorer innebär många fördelar:

  • Man kan upprätta gemensamma platser för dokument och filer i stället för att ha samma uppsättning på flera maskiner.
  • Möjligheten att spara sina arbeten på en gemensam hårddisk gör att man inte är bunden att sitta vid en viss dator för kunna jobba vidare. Andra kan dessutom ta över utan att behöva byta plats eller springa med portabla lagringsmedia typ disketter, USB-minnen o.s.v.
  • Säkerhetskopieringen kan skötas mer effektivt i ett nätverk.
  • I ett nätverk kan man använda samma skrivare och dela internetuppkoppling.
  • Många spel är gjorda för att kunna spelas i nätverk där man från flera datorer möter varandra på samma spelplan.
  • Uppgradering och underhåll underlättas eftersom installationsprogrammet kan läggas på en dator och därifrån vara tillgängligt för installation på de övriga datorerna.

Källa Kjell & Company

Kommentera