Nätverksterminologi

Nätverksterminologi

Ett LAN (Local Area Network) eller på svenska lokalt nätverk, kan byggas på olika sätt. Det vanligaste är ett nät med gemensam knutpunkt, ett s.k. stjärnnät.

När data överförs i nätverk sker detta enligt bestämda språkstandarder. Den vanligaste standarden för detta heter Ethernet (IEEE 802.3). Ethernet beskriver hur överföringen skall gå till, kollitionskontroll (CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), etc. över ett Ethernet-nätverk kan maskinerna prata olika språk. Språket man använder kallas för protokoll. De vanligaste protokollen är: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI och AppleTalk.

Stjärnnät

I ett stjärnnät drar man kablarna från arbetsstationerna till en central punkt. Eftersom varje enhet har en egen kabel så blir ett stjärnnät mindre sårbart än ett bussnät där kabeln går från den ena datorn till nästa. Om en arbetstation kopplas ur i ett stjärnnät påverkar det inte de andra enheterna.

Kabellängder

Den maximala längden mellan två enheter i ett stjärnnät är 100 m. Mellan användarnas uttag och en patchpanel skall man dock inte dra längre än 90 meter. Detta för att patchkablage på båda sidor tillkommer. Om man behöver längre avstånd kan man använda en switch som repeater.

Switch

Switchar är ett såkallat nätnav. Nätnavet är en knutpunkt som förbinder alla användare med varandra, med servrar, med internetuppkoppling etc.

Paket-regenerering

Alla paket som passerar switchen omskapas. Switchen kan därför användas som repeater. I och med detta förlängs det maximala möjliga avståndet mellan två switchar till 100 meter.

MAC = Media Access Controll

Alla enheter (noder) i ett nätverk har ett “personnummer” även kallat MAC-adress. MAC-adressen ligger inpräntat i enheten och följer med den vart den än installeras. Switchen lagrar varje enhets MAC-adress i en tabell. Tabellen används sedan för att komma ihåg var olika enheter befinner sig. För varje paket som passerar använder switchen sedan MAC-tabellen likt en telefonkatalog, för att hitta adressaten.

Buffertminne

Switchen har ett buffertminne där den lagrar paket medan den väntar på ledig bandbredd.

CRC = Cyclical Redundancy Check

Hårdvaruproblem (dåliga kablage, kontakteringar etc.) kan generera trasiga paket. Trasiga paket kan dramatiskt sänka prestandan på hela nätverket. Med hjälp av CRC filtrerar switchen bort alla trasiga paket och förhindrar därmed spridning.

Nyaw

IEEE:s auto-negotiation teknik också kallad Nyaw används för att ta reda på den motstående sidans högsta möjliga överföringshastighet. Detta sker i följande ordning: (1) 100Base-TX full duplex, (2) 100Base-T4, (3) 100Base-TX halv duplex, (4) 10Base-T full duplex, (5) 10Base-T halv duplex.

PnP (plug and play)

Den switchade hubben är mycket lätt att installera. Ingen konfiguration behövs. Den lär sig själv.

Nätverkskablage och normer

För att säkerhetsställa kvalitet och funktionalitet klassas nätverkskablage i olika grupper.

  • Kategori 5 – Den vanligaste standarden för produkter som använder 100 MHz.
  • Kategori 5e – e:et står för enhanced. Kat 5e-kablaget skall också klara 100 MHz men man har specificerat normer för hur stor överhörning mellan par (NEXT), impedans, reflektion, etc får vara. Med Kat 5e kan man köra 1000Base-T (Gigabit över koppar).
  • Kategori 6 – Tuffare krav än kat 5e, skall klara 200 MHz bandbredd.
  • Kategori 7 – Tuffare krav än kat 6, skall klara 600 MHz bandbredd.

Källa KjellFakta

Kommentera