Trådlöst nätverk WLAN

Trådlöst nätverk WLAN

(Wireless Local Area Network)

Trådlöst nätverk kan vara att föredra många gånger

Man slipper borra i väggarna och dra fula kablar.

IEEE802.11 är namnet på standarden för trådlöst nätverk

WLAN betyder Wireless Local Area Network. Den korrekta benämningen på trådlöst nätverk är IEEE802.11 eller Wi-Fi. IEEE är namnet på den internationella organisationen som utvecklar teknologiska standarder. Man använder sig av nummer för att skilja de olika utvecklingskommitéerna åt. Standarden för nätverk utvecklas av en kommité med namn 802. Underavdelningen 11 har hand om utvecklingen av standarden för trådlösa lokala nätverk. Denna avdelning kallas även för Wi-Fi.

IEEE802.11a – högre hastighet fler kanaler

5 GHz (5.725 GHz till 5.850 GHz) Max 54 Mbps överföringshastighet. Detta band erbjuder fler kanaler än 11.b, vilket är bättre med tanke på risken för interferens med annan utrustning som också använder microvågor.

IEEE802.11b – samsas med annan apparatur på 2,4GHz-bandet

Wi-Fi standard för 2,4 GHz-spectrat ( 2.4 GHz to 2.4835 GHz ) med hastighet upp till 11 Mbps.

Hastigheten på överföringen bestäms av signalkvaliteten. Den ungefärliga hastigheten blir enl. följande: 11 Mbps upp till 30 m, 5.5 Mbps upp till 50 m, 2 Mbps upp till 80 m, 1Mbps upp till 100 m. Utomhus blir räckvidden bättre.

2,4 GHz-bandet används till många olika slags utrustning. Förutom för trådlöst nätverk används den i microvågsugnar, trådlösa telefoner, babywatch, utrustning inom medicin och forskning samt i bluetooth-utrustning.

IEEE802.11g – hög hastighet på 2,4GHz-bandet

11g ligger också på 2,4 GHz-bandet med en maxhastighet på 54 Mbps. Även bakåtkompatibel med 802.11b.

SuperG

Vidareutveckling av 11g med en maxhastighet på 108 Mbps.

MIMO

MIMO som står för “multiple-input, multiple-output” är en metod för att förbättra “througput” och minska “bit-error” i trådlösa nätverk genom att öka antalet samverkande antenner. I teorin finns det ett linjärt samband mellan antal antenner och prestanda. Sändningsstyrkan ökar vilket innebär att räckvidden också ökar samt att hastigheten inte försvagas lika fort.

IEEE802.11n

Den kommande standarden för trådlösa nätverk och utnyttjar MIMO-tekniken. IEEE 802.11n är fortfarande under utveckling och lovar förbättrad räckvidd samt upp till 6 gånger prestandan över 802.11g. Framtida 802.11n-certifierade produkter väntas ge prestanda upp till 250 Mbps under optimala förhållanden. De 802.11n produkter som redan finns ute är går under namnen “Draft n”, “MIMI XR” eller “Pre-N” vilka är baserat på ett utkast till standarden 802.11n.

Skydd mot intrång

Till skillnad från ett vanligt kabelburet nätverk är det trådlösa nätverket mer sårbart med tanke på att det inte begränsas av väggar.
Det är därför viktigt att se över säkerheten på följande punkter:

  • Kräv användarnamn och lösenord för den som ska använda nätet
  • Skapa ett SSID och stäng av SSID Broadcast.
  • Använd kryptering WEP/WPA (ju fler bits desto bättre)
  • Byt krypteringsnyckel regelbundet
  • Använd MAC-adressfiltrering

Ordlista

Accesspunkt

Det trådlösa nätverkets bassation som kopplar samman alla enheter.

MAC-adress

Alla nätverkskort har ett unikt hårdkodat serienummer. Dessa nummer kallas MAC-adresser. Om dessa nummer listas i Accesspunkten kan man begränsa åtkomsten till enbart dessa kort.

SSID ( Service Set IDentifier )

SSID kallas det namn som nätverksadministratören valt på den accesspunkt du ska ansluta till. När arbetsstationen söker tillgängliga trådlösa nätverk hamnar namnet i listan bland möjliga nät att logga in på.

SSID Broadcast

Accesspunkten kan sända ut information om sig själv; om datahastighet, kryptering och SSID.

WEP ( Wired Equivalent Privacy )

Den vanligaste krypteringsstandarden för trådlösta nätverk. WEP erbjuder 64- eller 128-bitars kryptering.

WPA ( Wi-Fi Protected Area )

En ny standard som förutom kryptering också använder sig av dynamisk nyckling.

Kommentera