e-post/e-mail

Här skall jag försöka skriva några rader om hur du får koll på säkerheten i din e-post.

Idag gäller ju FRA lagen som gör att alla mail du skickar får läsas av FRA, och då kan det ju vara intressant att kryptera sin e-post och för att du skall vara säker på att den som du tror skickar e-post till verkligen är den han/hon utger sig för att vara så är det intressant att signera sin e-post. Och idag är det inte så svårt. Men det krävs lite av oss var och en för att få det att fungera.

Det första man bör göra är att skaffa sig ett certifikat för sin e-post och det gör du enkelt hos t ex Comodo.

Där efter skall du konfigurera din mail klient, och säkrast är det om du använder en klient på din dator.

[ad] Empty ad slot (#2)!

Här är instruktioner för de vanligaste

Microsoft

Outlook 2003

Outlook 2007

Outlook 2010

Windows Mail (ingår i Vista och Windows 7

Outlook Express

Mozilla

Thunderbird

När detta är konfigurerat så gäller det att börja skicka mail som är signerade, det är först när alla som du vill skall skicka krypterade mail fått ett signerat mail från dig som dom kan börja kryptera.

Ett signerat mail har dels en checksumma som kollar så ingen gått in och ändrat i ditt mail. Dessutom innehåller ett signerat mail din publika nyckel. Det är med hjälp av din publika nyckel som andra kan kryptera mail som endast du kan dekryptera med hjälp av din privata nyckel.

Det innebär att du alltså måste se till att dina vänner skickar din publika nyckel till dig genom att skicka ett signerat mail till dig. Då först kan du kryptera mail som du skickar.

Din publika nyckel är bra att sprida så mycket som möjligt, och som namnet säger så är den helt publik och inget kan hända om någon illvillig person får tag på din publika nyckel.

När du väl har konfigurerat din mail att använda signerade mail, rekomenderar jag att du lägger till en rad i din signatur där du uppmanar andra att signera sina mail. Och i en förlängning kan du skapa en regel i ditt e-postprogram som automatiskt skickar ett mail till svar på inkommande mail där du rekomenderar andra att signera sin mail. Hur du gör detta kommer jag att skriva om nästa gång.

Kommentera