Thunderbird

Det första du skall göra är att skaffa ett certifikat om du inte redan gjort det. Jag gjorde det hos Comdo. Och här hittar du instruktioner hur det gick till.

[ad] Empty ad slot (#2)!

Där efter skall du konfigurera Thunderbird för att använda ditt certifikat för att signera och krypera din e-post.

Jag förutsätter att du redan har konfigurerat ett e-postkonto i Thunderbird!


Börja med att klicka på verktyg på menyraden och välj kontoinställningar.

Där hittar du ditt e-postkonto för inkommande post och det för utgående post mm. Om du expanderar informationen under ditt konto för inkommande e-post genom att klicka på +-tecknet framför namnet så ser du en rad med texten säkerhet.

Du får då upp inställningarna för certifikat, både signering och kryptering.

Men först måste vi tala om vilka certifikat vi har. Det gör man under knappen Visa Certifikat,

Där kan man importera certifikat, och här kommer den fil som vi skapade när vi gjorde en kopia på vårt certifikat till nytta första gången.

Du blir ombedd att ange ett huvudlösenord och lösenordet som du satte på filen du exporterade. Huvudlösenordet kommer du att få ange varje gång du skall signera, kryptera ett mail eller exportera ditt certifikat igen.

När certifikatet är importerat klickar du på OK och vi kan nu börja med att välja ett certifikat för signering. Välj ditt nya certifikat, och om du har flera certifikat importerade är det viktigt att du använder det som är för just den e-postadressen. Du kan när du väljer certifikat se vilken e-postadress det avser på första raden i rutan under certifikatet. Är det fel certifikat byter du i rullgardinsmenyn överst i rutan.

[ad] Empty ad slot (#1)!

Du får en fråga om du vill använda samma certifikat för kryptering och det är lämpligt.

Under valet av signeringscertifikat har du en ruta för att automatiskt välja att signera dina meddelanden. Klicka i den för att enkelt distribuera din publika nyckel, den behöver dina vänner för att kunna kryptera mail till dig. Liksom du behöver deras publika nyckel för att kunna kryptera mail till dina vänner.

Har du flera e-postkonton och där med beställt flera certifikat får du göra om proceduren för samtliga e-postkonton.

Tillbaka

Kommentera